ابراهیم صنوبر

پدر صلح ایران

دبیر کل ائتلاف صلح جهانی

مدیر عامل موسسه بین المللی سفیران صلح