بیانیه استاد ابراهیم صنوبر در خصوص وقایع افغانستان

بیانیه استاد ابراهیم صنوبر  پدر صلح ایران و دبیر کل ائتلاف صلح جهانی و مدیرعامل موسسه بین المللی سفیران صلح در خصوص وقایع افغانستان

بسم ا… الرحمن الرحیم

با قلبي آکنده از تاسف نظاره گر جهاني هستيم که روزهایی سرشار از بیماری‌، مرگ، جنگ، جنايت، خشونت و نقض حقوق بشر را سپری می‌کند. جهان در آشفتگي غريبي به سر مي برد.
در این برهه از زمان در گوشه ای از دنیا زنان و کودکان افغانستانی قربانی جنگ‎‌ شده اند و مع الأسف شمار قربانيان آن رو به افزايش است؛ آن‌چه در افغانستان می‌گذرد، مصيبتي دردناک ‌و فاجعه اي بسيار دور از روح انسانيت و در تناقض آشکار با بديهي ترين و ابتدايي ترين اصول حقوق بشر است.
موسسه بین المللی سفیران صلح نگران اوضاع وخیم در افغانستان و مردم همیشه ستمدیده آن است. بیم از آینده مبهمي که قرار است بر سر این مردم بیاید.
در بینابین این جنگ و ظلم تنها مردم بي دفاع هستند که کشته و آواره می‌شوند و ناخواسته و مظلومانه به بازي جنگ گرفته شده اند و تبعات جانگداز و تکانه هاي ملتهب کننده آن را لحظه لحظه به بدترين شکل ممکن تجربه مي کنند.
ما نگران سلامت روح و روان و آینده بشر و عواقب ناشی از این جنگ ها هستیم که قطعا با حقوق بشر سازگار نیست.
ما با چشمانی گریان و قلبی اندوهگین، نگران زنان و کودکان مظلوم اين سرزمين هستیم.
موسسه بین المللی سفیران صلح هرگونه جنگ، خونریزی، تعرض و تهاجم و اقدامات غير انساني را که موجب از بین رفتن جان ارزشمند انسان ها میشود و مسبب آوارگی میلیون ها انسان است، به شدت محکوم می‌کند و اميدوارانه تلاش می‌کند که در جهانی پر از صلح، دوستی، امنیت و آرامش زندگی کنیم.
زندگي در امنيت و صلح کمترين حق و خواسته اين مردم است که ناجوانمردانه از آنها سلب شده است.
امید است در جهانی که صلح و دوستی گمشده اصلي آن است بتوانیم با پايان دادن به تمامی جنگ ها و جنايت ها، امنیت و آرامش عزيزانمان را شاهد باشيم.

ابراهیم صنوبر

مدیرعامل

موسسه بین المللی سفیران صلح